COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de
Nederlandse Bond voor Aangepast sporten,
district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Irma 't Gilde (layout)
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de
maanden maart, juni, september en
december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de
sporters van de district Dovensport van de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het
abonnementsgeld f.25,- per jaar. Dit bedrag
kan worden overgemaakt op bankrekening
31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v.
'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1100,-
Halve pag. f. 775,-
Kwart pag. f. 440,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per
jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

Inhoudsopgave
blz.3 Bestuursmededelingen
Mededelingen van het bestuur, bestuurszaken nader belicht.

blz.5 De 7e Europese kampioenschappen skiën
Een kleine afvaardiging van districht Dovensport naam ook deel.

blz.6 Bowlingnieuws
Ook de afdeling Bowling begint aan de voorbereidingen voor de Wereldspelen.

blz.7 Het Sportgala
Aankondiging, de nominaties en diverse sportactiviteiten rond het Sportgala

blz.11 Zaalvoetbalinterland Ned-Bel
Alles over dit nogal onstuimig verlopen evenement.

blz.15 Waterpolonieuws
De waterpoloërs gaan in training voor de Wereldspelen

blz.16 De zaalvoetbalcpmetitie
Alles over de competitie.
Arentsburg gooit hoge ogen voor het kampioenschap.

blz.18 De sporttak Squash
Een nieuwe sporttak binnen het districht Dovensport gaat van start.

blz.20 Afdelingsnieuws
Nieuws en mededelingen uit de afdelingen

blz.23 De sportagenda
De rijk gevulde agenda voor de komende maanden

Wil u lid en/of donateur worden, klik hier en vul het formulier in.

Sluitingsdatum:
2e nr. 2000: 10 Mei

 

Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]