COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de Nederlandse Bond voor Aangepast sporten, district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Irma 't Gilde (layout)
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972
E-mail: [email protected]

Ontwerp omslag:
Stadium Design en Marko Groen

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de maanden maart, juni, september en december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de sporters van de Sectie Dovensport van de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld f.20,- per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening 31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v. 'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1000,-
Halve pag. f. 700,-
Kwart pag. f. 400,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

Inhoudsopgave

blz.3 Bestuursmededelingen
Mededelingen van het bestuur, bestuurszaken nader belicht.

blz.4 Het EK tafeltennis te Ismir (TUR)
hoge verwachtingen, maar een slechte loting gooide roet in het eten.

blz.7 Het Sportgala te Sittaard
De verkiezing van de sporters, ploegen en verenigingen van het jaar 1998.

blz.10 De De zaalvoetbalcompetitie
De komende slotronde zal ongemeen spannend worden.

blz.13 Nieuws vanuit het CISS-congres
De voor Nederland belangrijkste beslissingen van dit congres in Davos.

blz.15 De zwemwedstrijden en ander nieuws
Wedstrijduitslagen, recordlijsten en standen.

blz.17 Het lente volleybaltoernooi van Liever Sportiever
Verslag van dit grote toernooi met meer dan 500 deelnemers.

blz.19 Het NK-tennis te Valkenswaard
De gespeelde dubbel en mixdubbelwedstrijden.

blz.21 De Nationale League Bowling
Amstelstad-3 op afstand kampioen in de hoofdklasse.

blz.22 Zaalvoetbal, het bekertoernooi
Arentsburg was ook deze keer weer ongenaakbaar.

blz.22 Afdelingsnieuws
Nieuwtjes en mededelingen vanuit de afdelingen.

blz.23 De Sportagenda
Alle data en lokaties van de ons bekende sportevenementen.

 


Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]