COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de
Nederlandse Bond voor Aangepast sporten,
district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de
maanden maart, juni, september en
december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de
sporters van de district Dovensport van
de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het
abonnementsgeld f.25,- per jaar. Dit bedrag
kan worden overgemaakt op bankrekening
31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v.
'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1100,-
Halve pag. f. 775,-
Kwart pag. f. 440,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per
jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

 

Inhoudsopgave
blz.3 Bestuursmededelingen
Mededelingen van het bestuur, bestuurszaken nader belicht.

blz.4 Op weg naar Rome
Nieuws over en rond de Wereldspelen in Rome.

blz.7 1e Europese indoor atletiek
De prestaties van onze deelnemers nader belicht.

blz.8 Het Sportgala 2000
Alles over dit druk bezochte evenement.

blz.11 Waterpolo interland
Nederland - Duitsland

Onze waterpoloërs waren 2x te sterk voor de Duitsers.

blz.13 De erelijst van Serrie Kamerling

blz.14 Zaalvoetbalinterland
Nederland - Slowakije

Een uitgebreid verslag van deze schitterende wedstrijd.

blz.18 Lente volleybaltoernooi
Het was weer een gezellig evenement.

blz.20 De zaalvoetbalcompetitie
Arentsburg voor 3e achtereenvolgende maal kampioen.

blz.23 Bowlingnieuws
De interland
Nederland - Zweden
en ander nieuws.

blz.25 Afdelingsnieuws
Nieuws en mededelingen uit de afdelingen.

blz.27 De sportagenda
De sportagenda voor de komende maanden.

Wil u lid en/of donateur worden, klik hier en vul het formulier in.

Sluitingsdatum:
3e nr. 2000: 10 augustus

Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]