COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de Nederlandse Bond voor Aangepast sporten, district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Irma 't Gilde (layout)
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972
E-mail: [email protected]

Ontwerp omslag:
Stadium Design en Marko Groen

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de maanden maart, juni, september en december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de sporters van de Sectie Dovensport van de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld f.20,- per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening 31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v. 'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1000,-
Halve pag. f. 700,-
Kwart pag. f. 400,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

Inhoudsopgave

blz.3 Bestuursmededelingen
Mededelingen van het bestuur, bestuurszaken nader belicht.

blz.4 Jubileum Jan Bloemkolk
10 jaar werken binnen de dovenwereld, een terugblik

blz.6 Het EK-Atletiek in Athene
De Nederlandse dames en herenselectie behaalde de hoogste klassering ooit.

blz.11 Vertrek NEBAS-directeur Paul van Maanen
Een terugblik in de vorm van een interview over 5 jaar werk.

blz.13 De slotronde van de zaalvoetbal-competitie
Het was een spannend slot, Arentsburg op het nippertje kampioen

blz.17 De clubkampioenschappen tennis
De Groentjes in zowel A als B klasse kampioen

blz.19 De eerste wedstrijd om de Servaas Kamerling-cup
RDZC\Kikvors, de eerste winnaar van de cup die de herinnering aan Servaas Kamerling levend houdt.

blz.23 De Sportagenda
Data en locaties van de ons bekende sportevenementen

 


 

Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]