COLOFON
Dovensport is een uitgaven van de Nederlandse Bond voor Aangepast sporten, district Dovensport

Redaktie:
Jan Faber (hoofd redakteur)
Mieneke v.d. Jagt
Irma 't Gilde (layout)
Lonny Speijer (verzending)

Redaktieadres:
Redaktie Dovensport
Postbus 200
3980 CE Bunnik
Teksttel: 030 65 97 380
Fax: 030 65 97 376
Email: [email protected]

Of bij spoed:
Rodinstraat 25
5623 EK Eindhoven
TT/fax: 040 24 35 972
E-mail: [email protected]

Ontwerp omslag:
Stadium Design en Marko Groen

Foto's:
Jan Faber

Drukkerij: Hoeks, Veldhoven

Oplage:
1200
Dovensport verschijnt 4 x per jaar in de maanden maart, juni, september en december

Abonnementen:
Dovensport wordt gratis verspreid onder de sporters van de Sectie Dovensport van de NEBAS

Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld f.20,- per jaar. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening 31.13.00.200 van de NEBAS o.v.v. 'abonnement Dovensport'

Tarieven advertenties
Hele pag. f. 1000,-
Halve pag. f. 700,-
Kwart pag. f. 400,-
De tarieven zijn voor alle vier uitgaven per jaargang.

Verzending:
NEBAS Bondsbureau

 

Inhoudsopgave
blz.1 Bij de foto:
Zittend: Jan Stienstra en Gerard Leyten (masseur).
Staand vlnr. Nico Schoonderwalt (trainer), Peter Oegema, Frederike Bouwman, Jo Bus, Anita Stapel, André v. Niftrerik, Theo Dohmen en Rudi v.Perlestein (ploegleider).

blz.3 Nieuwejaarsboodschap
De voorzitter aan het woord.

blz.4 Chef de Mission WereldSpelen 2001
Alle gegadigden voor deze functie kunnen solliciteren.

blz.5 Een nieuw begin voor onze waterpoloërs
De waterpoloselectie maakt een start naar de Wereldspelen.

blz.7 De EK Schieten te Götenborg
Het EK door de ogen van twee supporters.

blz.10 Schaakclub VoDoPi jubileert
Terugblik op 50 jaar schaken.

blz.13 Bowling de nationale league
De competitie en ander nieuws.

blz.15 Het Sportgala 2000
Aankondiging van het sportgala

blz.16 De zaalvoetbalcompetitie
Alles over deze competitie

In memoriam Mathieu Slots
We staan stil bij zijn overlijden.

blz.20 Het internationale, zwemtoernooi te Regensburg
Veelbelovende prestaties van onze zwemsters

blz.22 Afdelingsnieuws

blz.23 De sportagenda

 

Sluitingsdatum:
1e nr. 2000: 10 Februari

 

Reageren inzake Blad Dovensport
E-mail: [email protected]