D.B.C. Utrecht
Opgericht:

 

Voorzitter:
Hr. L.W. (Bertus) Steenmeijer
Secretaris:
Hr. P.J. Ekelschot
J.S.Bachstraat 44
3533 XD Utrecht
Email: [email protected]
Penningmeester:
mw. E.M. Palman
Wedstrijdsecretaris:
mw. C.J.A Doornenbal