Nieuwsbrief

PERSBERICHT

NEBAS benoemt
Chef de Mission Wereldspelen van Doven Rome 2001

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) heeft op voordracht van het district Dovensport, mevrouw Yolande van der Wal uit Amstelveen benoemd tot Chef de Mission van de Nederlandse Doven Sportploeg die zal deelnemen aan de 19e Wereldspelen van Doven in Rome in 2001.
De Wereldspelen van Doven (Deaf World Games) worden voor de 19e keer georganiseerd onder auspici�n van het Comite International des Sports des Sourds (CISS), de overkoepelende Wereld Sport Bond voor Doven en vinden plaats van 22 juli t/m 1 augustus 2001 te Rome. De wereldspelen van Doven vormen een 4-jaarlijks sportevenement dat vergelijkbaar is met de Olympische Spelen voor de valide sporters en de Paralympics voor gehandicapte sporters.

De Chef de Mission zal de voorbereidingen op de Wereldspelen van de Nederlandse sportploeg co�rdineren. Daarin wordt zij bijgestaan door een voorbereidingscommissie die daarvoor al in 1998 is opgericht. Tijdens de Wereldspelen in Rome zal zij leiding geven aan de Nederlandse ploeg: de staf, de geselecteerde dove topsporters, de ploegleiders, de trainers en het medisch team.

Yolande van der Wal is horend en zeker geen onbekende in de wereld van de Dovensport.
Sinds 1982 is zij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) welke in 1993 is ondergebracht bij de NEBAS (Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten)>
Al geruime tijd is Yolande van der Wal werkzaam aan de J.C. Ammanschool, school voor dove kinderen te Amsterdam. Haar huidige functie aan deze school is ambulant begeleider van dove leerlingen in het regulier onderwijs.

In 1997 is Yolande van der Wal mee geweest naar de 18e Wereldspelen voor Doven, die toen in Kopenhagen plaatsvonden. De Wereldspelen zelf, maar ook de wijze waarop de Nederlandse organisatie de Wereldspelen had voorbereid en ter plaatse uitvoerde, spraken haar enorm aan.
Zij vindt sport niet alleen heel belangrijk in de ontwikkeling van mensen maar ook als maatschappelijk verschijnsel. Georganiseerde Dovensport doet daar nog een schepje boevenop als ontmoetingskans voor doven.

Met de aanstelling van Yolande van der Wal heeft het district Dovensport van de NEBAS een start gemaakt met de vorming van een deskundig en gemotiveerd team dat er alles aan zal doen om voor de Nederlandse ploeg in Rome topprestaties mogelijk te maken. De ultieme uitdaging is om met nog meer medailles terug te komen dan in 1997, toen 16 medailles werden veroverd.


voor info:
TT: (030) 659 73 00
Fax: (030) 659 73 73

De uitslagen van alle sporten worden bekend gemaakt op TT-pagina 473 en op de website Dovensport / Afdelingen

Gedurende de periode 15 augustus 1998/1999 hebben 5400 bezoekers onze website bezocht.

Gedurende de periode 15 augustus 1999/2000 hebben 8275 bezoekers onze website bezocht.

We sturen eigen Nieuwsbrief over laatste ontwikkeling van dovensport aan abonnee's.
Heb je belangstelling voor de gratis nieuwsbrief?
Meld je dan aan via de mailinglijst.

 

Copyright © 1998 - 2000 NS
HTML Design & Webmaster: Nete Stutt