NebasNsg

DISTRICTSRAAD

25-10-03

KNDSB

Op zaterdag 25 oktober a.s. houdt de NebasNsg Dovensport haar jaarlijkse districtsraad (voorheen ALV van de KNDSB) in het Trefcentrum Bunnik aan de Burgemeester van Weijerstraat 78 te Bunnik. De zaal is vanaf 10:00 uur open en de aanvang is om 10:30 uur. Alle aangesloten dovensportverenigingen hebben een uitnodiging met een aanmeldingsformulier en vergaderstukken ontvangen.
De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: de bestuursverkiezingen, de werkplan en begroting voor het jaar 2004, de ledenbestand Dovensport, de ontwikkelingen binnen en buiten de NebasNsg, media met o.a. nieuwsblad, teletekst, e.d.
Uw aanwezigheid wordt zeer op de prijs gesteld en het gaat om de Nederlandse dovensport, die bijna 80 jaar oud is. Alle toehoorders zijn welkom.

Terug