NebasNsg

Het bestuur, drukte over het werkplan 2004
KNDSB

Op 6 juni jl. is het bestuur in de Zeister bossen bijeen geweest waar zij in een inspirerende omgeving gebrainstormd hebben over het werkplan voor 2004. Het was een geslaagde middag waarbij er een flinke aftrap gegeven is richting 2004. De komende weken wordt er nog hard gewerkt aan het werkplan zodat het in de zomer gereed zal zijn. Het bestuur houdt u op de hoogte.

Het bestuur

NebasNsg � Dovensport

Terug