HOME CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT KNDSB SPORTAGENDA DOWNLOADS

      CDD-MENU  

  75 jaar Dovensport   
75 JAAR GEORGANISEERDE DOVENSPORT IN NEDERLAND

75 jaar georganiseerde dovensport in Nederland! Een gebeurtenis om even bij stil te staan. Er is in die loop der 75 jaar veel gebeurd. Belangrijk natuurlijk is de aanleiding voor het oprichten van een sportbond. Hiervoor moeten we 77 jaar terug in de tijd.
In augustus 1924 had Parijs de primeur van de 1e Internationale Sportspelen voor doven. In Nederland bestond destijds nog geen overkoepelende dovensportbond. Daarom werd de Amsterdamse Doven Sport Vereniging erkend als lid van het Comit� International des Sports des Sourds (CISS), de wereldsportbond, en dus de schakel voor de dovensport tussen de aangesloten landen. De Nederlandse ploeg, een van de negen deelnemende landen, bestond in Parijs uit zwemmers, atleten en een wielrenner en behaalde 9 medailles (2 goud, 5 zilver en 2 brons).
Op 15 mei 1925, direct na de voetbalontmoeting Belgi�-Nederland (2-2) in Antwerpen, besloot de CISS de 2e Internationale Sportspelen aan Nederland, d.w.z. aan Amsterdam toe te wijzen. De CISS wilde echter als aanspreekpunt een nationale sportkoepel. Daarom werd op 4 april 2023 in Rotterdam de Nederlandse Doven Sport Bond opgericht. Het bestuur bestond uit de heren A. Zegerius (voorzitter, L.G. Dronkers (secretaris), H. Nederlof (penningmeester), J. Brinkman en H. Berkhout (commissarissen).
ADSV sloot zich natuurlijk gelijk aan net als de Rotterdamse Doven Zwem Vereniging en de Rotterdamse voetbalvereniging 'Amman' (nu OLDI). De NDSB liet zich onmiddellijk inschrijven bij de CISS.
Zegerius bleef voorzitter van de NDSB tot 1935. Het langst in functie was de heer L.G. Dronkers. Vanaf de oprichting tot 1951 - met uitzondering van de jaren 1935-1939 - was hij secretaris van de NDSB en vanaf 1954 tot 1961 hanteerde hij de voorzittershamer. Daarnaast was hij in 1949 medeoprichter van de ISCS, de Internationale Schaakbond van Doven.
De heer C.E. Scheepstra was de langst zittende voorzitter: van 1966 t/m 1977.

1928 was een geweldig sportjaar voor horend en doof Nederland, want zowel de Olympische Spelen als de 'Doven Olympiade' vond plaats in Amsterdam (niet gelijktijdig). Het monumentale Olympisch Stadion Amsterdam had talloze Olympische primeurs. Op de grote schaal van de marathontoren bij het stadion werd tijdens de opening voor het eerst het Olympisch vuur ontstoken. Voor het eerst ook opende Griekenland het landend�file bij de openingsceremonie, wat later ook steeds het geval zou zijn. In Amsterdam werd de afstand van de marathonloop definitief vastgesteld op 42km en 195m en voor het allereerst mochten vrouwen (op beperkte schaal) deelnemen.
Wat de Dovenspelen betreft: destijds bij de 2e Internationale Sportspelen voor doven in Amsterdam hingen de vlaggen van tien deelnemende landen in top. 210 sporters kwamen in actie waaronder 30 Nederlanders. Anno 2001 worden er in de Italiaanse hoofdstad Rome 4.500 atleten verwacht, afkomstig uit alle 80 aangesloten landen!

Terug naar de geschiedenis van de dovensport in Nederland.
Bij het 25-jarig jubileum in 1951 verleende de toenmalige Koningin Juliana de NDSB het predikaat 'Koninklijk'; de NDSB mocht zich voortaan Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) noemen.

Na het 60-jarig bestaan in 1986, kwam er vanuit de overheid steeds meer druk op de bonden voor gehandicapte sporters om zich te verenigen in een grote sportorganisatie.
Het was voor alle bonden moeilijk om hun zelfstandigheid op te geven.
Nadat talrijke gesprekken niets hadden opgeleverd raakte het fusieproces in een impasse.
Het was de KNDSB die onder voorzitterschap van Henny de Haas toch weer alle bonden om de tafel wist te krijgen. Het lijkt dan ook vreemd dat het juist de KNDSB was die zich als een van de laatste bonden aansloot bij de NEBAS. Dat gebeurde uiteindelijk in 1993. De sectie Dovensport kreeg een directe vertegenwoordiger in het bestuur.

Organisaties veranderen, zo ook de NEBAS.
De sectie Dovensport miste het halfjaarlijkse contact met haar achterban. Deze achterban werd gevraagd te participeren in de districten van de NEBAS, maar doven voelden zich daar niet echt thuis.
Sinds 1 januari 2000 is de sectie Dovensport een landelijk district Dovensport geworden. Het districtsbestuur verwacht dat deze organisatievorm meer aansluit bij de wensen van haar leden. Nationaal spreken we nu dus van district Dovensport van de Nebas. Bij internationale wedstrijden echter blijft de naam KNDSB gehandhaafd omdat de CISS nog steeds van de aangesloten landen eist dat zij een zelfstandig opererende overkoepelende dovensportbond hebben.

Het jubileum van 75 jaar georganiseerde dovensport in Nederland wordt niet echt gevierd. In plaats daarvan zijn ter voorbereiding op de 19e Wereldspelen van Doven voor 6 en 7 april 2023 een groot aantal nationale dove topsporters (en -teams) uit het buitenland uitgenodigd: de Pre-Deaf World Games Amsterdam. Het is voor het eerst in de historie van de Nederlandse dovensport dat men alle Nederlandse dove topsporters in actie ziet tegen gelijkwaardige dove tegenstanders.

 Aanmelden nieuwsbrief
Je naam:

Je e-mailadres:

 
Last update: 01-02-2023
Copyright
© 1998 - 2007 Nete Stutt