HOME CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT KNDSB SPORTAGENDA DOWNLOADS

      CDD-MENU  

   CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT   
Vacature: Bestuursleden Dovensport

Ook dove mensen sporten! Velen willen echter de sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis voelen, dus in de wereld van Doven en Slechthorenden. Dat is al heel lang zo. Eerst bij de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) en later bij NebasNsg. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons na te denken hoe we de Dovensport in de toekomst sterker kunnen maken ten dienste van dove en slechthorende sporters, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

NebasNsg heeft het verzoek gedaan de Dovensport op te zetten overeenkomstig de wensen en behoeften van de Dovenwereld zelf. Dit verzoek houdt onder meer in dat een bestuur wordt gevormd dat op basis van een (toekomst-)visie, een breed sportaanbod voor dove mensen ontwikkelt, ondersteunt en continueert. Het gaat hierbij om een bestuurlijke aansturing, die gedragen worden door de sportafdelingen en de aangesloten sportverenigingen.

Vacature:
Bij dezen wordt de oproep gedaan aan personen die zich willen inzetten om de toekomstvisie en het beleid voor de Dovensport te ontwikkelen en daarvoor als bestuurder draagvlak willen cre�ren en daaraan inhoud willen geven. Het gaat om vijf bestuursleden, die in samenspraak de taken moeten verdelen, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden met nog nader in te vullen portefeuilles. De verwachting is dat de te benoemen bestuursleden 8 keer per jaar vergaderen. De functies worden op vrijwillige basis uitgeoefend. Wel worden aan de functie gerelateerde onkosten vergoed volgens een daarvoor vastgesteld declaratiereglement.

De volgende kwalificaties zijn daarbij van belang:
*  betrokken bij sportbeoefening in de Dovenwereld
*  teamwerker met bij voorkeur bestuurlijke ervaring
*  inzicht in maatschappelijke belangen van de Dovensport zoals wedstrijd- en recreatiesport, jeugd en seniorensport en dergelijke

Voor de voorzitter geldt daarnaast:
*  leidinggevende capaciteiten
*  bestuurlijke ervaring
*  affiniteit met aanverwante sportorganisaties zoals NebasNsg, Deaflympics en dergelijke
*  beschikking over relevant netwerk

Aanmelding:
De aspirant kandidaten kunnen tot 12 februari 2007 schriftelijk reageren aan de heer drs. Johan Wesemann, p/a NebasNsg, Postbus 200, 3980 CE Bunnik.

Procedures en voordracht:
Na de eerste selectie krijgen de kandidaten een brief met een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek met de heer drs. Johan Wesemann. Na dit gesprek volgt de kennismaking met een aantal kandidaat-bestuursleden in groepsverband, waarbij een gezamenlijke visie op de toekomst van de Dovensport wordt getoetst. Op basis van dit gesprek volgt een voordracht van een aantal bestuurskandidaten aan de districtsraad Dovensport voor de definitieve benoeming.

De hele procedure wordt begeleid door de heer drs. Johan Wesemann. Voor informatie en vragen kunt u hem per email: [email protected] benaderen.


klik op het poster naar vergroten
of klik hier voor download.
 
@Magazine Dovensport


Nr. 1 gemist? klik hier

nr. 5   nr. 4   nr. 3   nr. 2   nr. 1

Aanmelden nieuwsbrief
Je naam:

Je e-mailadres:

 
 
Last update: 26-02-2023
Copyright © 1998 - 2008 Nete Stutt, All rights reserved