HOME CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT KNDSB SPORTAGENDA DOWNLOADS

      CDD-MENU  

   CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT   
 

Wat is en wat doet de CDD?

(KONINKLIJKE) NEDERLANDSE DOVEN SPORTBOND
of
Centraal District Dovensport van de NebasNsg,
hoe zit dat nou eigenlijk?

De KNDSB, opgericht in 1926, heeft jarenlang als zelfstandige Sportbond bestaan. Na het 60-jarig bestaan in 1986, kwam er vanuit de overheid steeds meer druk op de bonden voor gehandicapte sporters om zich te verenigen in een grote sportorganisatie. Het was voor alle bonden moeilijk om hun zelfstandigheid op te geven. Nadat talrijke gesprekken niets hadden opgeleverd raakte het fusieproces in een impasse. Het was de KNDSB die onder voorzitterschap van Hennie de Haas toch weer alle bonden om de tafel wist te krijgen. Het lijkt dan ook vreemd dat het juist de KNDSB was die zich als een van de laatste bonden aansloot bij de NebasNsg.

De KNDSB was en is nog steeds lid van de CISS, het Comite International des Sports des Sourds. Om lid te kunnen zijn van de CISS moet de dovensportorganisatie een rechtspersoon zijn. Daarom is de KNDSB als rechtspersoon blijven bestaan. Uitsluitend bij internationale wedstrijden wordt dan ook altijd de naam KNDSB gebruikt. In 1993 sloot de KNDSB zich aan bij de NebasNsg en vormde in de NebasNsg de sectie Dovensport met een directe vertegenwoordiging in het bestuur.

Organisaties veranderen, zo ook de NebasNsg.
De sectie Dovensport miste het halfjaarlijkse contact met haar achterban. Deze achterban werd gevraagd te participeren in de districten van de NEBAS, maar doven voelden zich daar niet echt thuis. Sinds 1 januari 2000 is de sectie Dovensport een landelijk district Dovensport geworden. Het districtsbestuur verwacht dat deze organisatievorm meer aansluit bij de wensen van haar leden. Nationaal dus district Dovensport van de NebasNsg en internationaal KNDSB, maar het belangrijkste is dat doven sporten, want daar zijn we voor.Aanmelden nieuwsbrief
Je naam:

Je e-mailadres:

 
Last update: 01-02-2023
Copyright
© 1998 - 2007 Nete Stutt