HOME CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT KNDSB SPORTAGENDA DOWNLOADS

      FUTSAL-MENU  

  AFDELINGSVERGADERING FUTSAL   


Op zaterdag 2 juli 2005 vond op het bonsbureau NebasNsg de afdelingsvergadering futsal plaats en de volgende verenigingen OLDI (Rotterdam), Martinistad '80 (Groningen), Catharijne '83 (Utrecht), Doorbraak (Breda), FC Lighttown (Eindhoven) en namens Rijnlandse Boys de OMNI-sportvereniging WeZoDo (Zoetermeer) waren present.

De vergadering werd onder leiding van de voorzitter Pieter Schiltmans goed verlopen.
Na gebruikelijk eerst de agendapunten behandeld te hebben, volgde een bestuursverkiezing.

Sjef Bosch, de huidige secretaris trad af en stelde zich niet meer herkiesbaar. Niels Meyer, afkomstig van Catharijne 83 had zich als de enige kandidaat gesteld voor de opengevallen vacature. Omdat er geen tegenkandidaten op deze vergadering waren, werd hij van harte welkom geheten om in het bestuur zitting te nemen.
Volgens de rooster was aan de beurt de wedstrijdsecretaris Marco Verkerk om af te treden en hij stelde zich herkiesbaar. Echter was een tegenkandidaat voor deze vacature. Sjef Bosch wilde deze functie graag op zich nemen want het was zijn hobby om een wedstrijdprogramma in elkaar te sleutelen en het regelen van de scheidsrechterkorps.
Er moest dus gestemd worden en Sjef Bosch werd verkozen boven Marco Verkerk.

Het bestuur bestaat nu uit 3 personen en Marco zal de plaats in een nieuwe op te zetten tuchtcommissie innemen. Er dient nog naar 2 onafhankelijk personen gezocht te worden voor deze commissie. Wie belangstelling heeft om zitting in de commissie te nemen, gelieve conatct op te nemen met het afdelingsbestuur futsal.

Al met al was een interessante vergadering geweest.
Wel moest hier vermeld worden dat enkele clubs met goede nieuws kwamen, ze gaan hun teams uitbreiden en de damesklasse zal weer terugkomen in de dovencompetitie.


Aanmelden nieuwsbrief
Je naam:

Je e-mailadres:

 
Last update: 01-02-2023
Copyright
© 1998 - 2007 Nete Stutt