Krantenknipsels

 

De VCWD wil graag een knipselboek samenstellen. Hiervoor zijn we op zoek naar alle artikelen over de Pre-Deaf Games en de Wereldspelen. Ziet u in uw landelijk of regionaal dagblad of weekblad, in een huis-aan-huis blad of in een tijdschrift een artikel over dovensport staan, wilt u dat dan uitknippen en met zo min mogelijk vouwen opsturen naar onderstaand adres? Het gaat om artikelen over dove sporters, een interview met een dove sporter, een algemeen artikel over de Pre-Deaf World Games of een algemeen artikel over de komende Wereldspelen van Doven in Rome. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

U kunt het artikel/de artikelen opsturen naar: VCWD, t.a.v. Mieneke van der Jagt, Marchanthof 46, 1067 MH Amsterdam

Index