HOME CENTRAAL DISTRICT DOVENSPORT KNDSB SPORTAGENDA DOWNLOADS

     BESTUURSNIEUWS

   Gesprek met Gerdi Verbeet

   Verslag van de debatbijeenkomst

   Succesvolle WDD

   Artikel van Rudi van Perlstein

   Interview met Nete Stutt

   H.J. DE HAAS
   (voorzitter KNDSB 1982 - 1993)

   Werkbezoek
   Donalda Ammons

   Dronkersprijs in ere hersteld.

   Kandidaten gezocht

    Archief

    DEAFLYMPICS

   De Nederlandse Deaflympics
   Ploeg 2005

   De hoogtepunten van de Spelen

   16e Winter Deaflympics
   2007 Salt Lake City (USA)

   21e Summer Deaflympics
   2009 Taipei (TPE)

   Melbourne 2005

   Offici�le vlaggenoverdracht

   38ste Congres Deaflympics

   Officiële medaillespiegel

   See you in Taipei 2009

   


   Klik op logo dan kan
   je bekijken het video!

    PERSBERICHTEN

   IOC erkent Deaflympics

   Waarom dovensport

   INFORMATIE

   Bondsbureau

   Disclaimer

   Webmaster Nete

   Redactie Dovensport

   UPDATE

   Home - 9 februari
   Skiën - 9 februari
   Futsal - 9 februari
   Futsal - 9 februari
   Sportagenda - 24 januari
   Squash - 18 januari
   Tennis - 8 januari
   Volleybal - 7 januari
 
   Kamercommissie voor de VWS   
Op die dag was voor het bestuur Dovensport een spannende en historische dag geweest omdat het onderwerp dovensport inderdaad ter sprake was gekomen tijdens het overleg.

Op verzoek van het 2e Kamerlid Gerdi Verbeet (PvdA) heeft het bestuur ruim van te voren een beleidsnotitie geschreven aan de leden van de 2e Kamer met de bedoeling tijdens het overleg onze notitie ook naar voren te brengen. Tot onze blijdschap was het inderdaad besproken.

Hierbij een ongecorrigeerd verslag van een notaoverleg waarbij alleen het onderwerp dovensport besproken werd. Het hele verslag bestaat uit 55 pagina�s.

Mevrouw Verbeet (PvdA): de dovensport heeft een goede beleidsnotitie gepresenteerd. Men heeft veel goede plannen om de sportbeoefening door doven te bevorderen. De dovensport is er echter, om het zacht uit te drukken, niet van overtuigd dat de huidige inbedding in NebasNsg en NOC*NSF bijdraagt aan het bepalen van maximale resultaten. Zij willen, kort gezegd, minder tolken en meer sporten. Ik ontvang graag een notitie van de staatssecretaris, waarin zij reageert op de plannen van de dovensport, met inbegrip van een oordeel over de ontwikkeling van de deelname van doven aan de breedtesport en topsport en de voortgang van de integratie van de dovensport. Ik verzoek haar om in deze notitie ook in te gaan op het vraagstuk van de inbedding van de dovensport in de sportinfrastructuur. Ik kan mij voorstellen dat wij een dergelijke notitie in het vroege voorjaar van 2006 van haar ontvangen.

De heer Atsma (CDA): Ik sluit mij graag aan bij de opmerkingen die collega Verbeet maakte over de dovensport en sportstimulering voor 50-plus.

De heer Van der Sande (VVD): Verder doel ik op de vragen die zijn gesteld over de nota inzake de dovensport, en de maatregelen die de staatssecretaris wil nemen om ervoor te zorgen dat bewegen en dans meer bij de sport worden betrokken.

Staatssecretaris Ross-van Dorp: Wat de dovensport betreft, heb ik al gezegd dat er in het voorjaar een sportprogramma tot 2010 zal komen. Voor mij is het belangrijk om hier nog een keer duidelijk te maken dat sport voor mensen met beperkingen een belangrijke rol in de nota heeft. In de uitwerking van het programma zal rekening gehouden moeten worden met specifieke knelpunten die er zouden zijn voor groepen mensen met beperkingen. Ik zal daar in het bijzonder naar kijken en als er iets is wat er nog gedaan moet worden, zult u dat daarin terug kunnen vinden.

Mevrouw Verbeet (PvdA): Het gaat niet alleen maar om de activiteiten, maar ook om de inbedding van de dovensport in de huidige structuren. Men heeft het gevoel dat u niet erg helpt bij het meer laten deelnemen van doven aan sport. Ik zou wel heel graag willen dat u met een schriftelijke reactie komt op hun eigen voorstel. Niet dat ik het straks versnipperd in een programma moet opzoeken. Dat programma willen wij hier uiteraard ook graag bespreken, maar ik wil een aparte reactie op de voorstellen van de dovensport.

Staatssecretaris Ross-van Dorp: Dan doe ik het als volgt. Ik zal aan NOC*NSF en ook aan NebasNsg vragen waar men tegenop loopt, want het algemene beleid is op integratie gericht van mensen met beperkingen in de reguliere sport. Op die notitie zal ik schriftelijk reageren.

Mevrouw Verbeet (PvdA): Ik hoop dat u ook met de dovensport zelf gaat spreken en niet alleen met NebasNsg en NOC*NSF. Het gaat hier immers om de vrije tijd van mensen. Wij staan allemaal achter integratie, maar je vrije tijd is je vrije tijd en dan moet je gewoon lekker kunnen ontspannen, zonder het idee te hebben dat je tijd en energie verliest aan dingen die je voor je eigen gevoel niet verder helpen.

Staatssecretaris Ross-van Dorp: Natuurlijk zal ik mij ook met de doelgroep zelf verstaan om helder te krijgen wat er nog zou moeten gebeuren om te kijken hoe men beter kan integreren.

Als je het hele verslag wilt zien, kan je een vraag mailen aan Rob Klaassen. Zijn mailadres is [email protected]
 
       Meld je hier voor de gratis
                   Nieuwsbrief


Last update: 09-02-2023
Copyright
© 1998 - 2006 NS